2024 Şubat Yazılar

(22/02/2024)
İnsan Vucudu nasıl çalışır...
Organizasyon şeması nedir...
Bir sistemin işleyişi nasıldır...
Ekonominin çarkları, makro ve mikro ekonomi...
Çalıştığın işyerinin kuralları...
Hangi veriler giriyor, ne üretiliyor ve sonuçta ne çıkıyor...
Birim maliyet nasıl hesaplanır...
Bir ürünün satış fiyatı nasıl belirlenir...
Hakettiği gerçek değer ne kadar ki aradaki fark balon oluşturmuş...
İleride oluşabilecek fiyatını şimdiden bulup yatırım yapabilme... İndirgeme yöntemiyle sahip olma...
Veya öteleme yöntemiyle ilerideki fiyatını şimdiden bulma...
Doğru ile Gerçek arasındaki fark...

Bu ve benzerleri, bizim olaylara daha objektif bakmamıza, taraf tutmadan karşımızdakinden etkilenmeden daha gerçekçi yaklaşımlarla karar almamıza yardımcı olur...

RedoKito.com