TEMEL BİLGİLER


Öncelikle bazı temel bilgilerle başlayalım. İnsan vucudunda 5 çeşit damar bulunuyor
--Arterler - atardamarlar
--Arteriyoller - Atardamarcıklar
--Kılcal damarlar
--Venüller - Toplardamarcıklar
--Venler - Toplardamarlar

-- İnsan vücudundaki bütün damarların toplam uzunluğu : yaklaşık 100.000 km dir.
-- Ekvatorun çevresi yaklaşık 40.000 km
(Bir insanın vücudundaki damarların toplam uzunluğu, dünya ekvator çevresinin 2.5 katı kadar)
-- İnsan beynindeki kılcaldamarların toplam uzunluğu : yaklaşık 650 km
(Kılcaldamarların çapları 0,007 mm ile 0,150 mm arasında değişir)
-- 1 toplu iğne kalınlığı, ortalama 0.7 mm olduğuna göre; kılcal damarın kalınlığı toplu iğnenin 1/20 si ile 1/5 i arasında değişir.

İnsan vücudunu oluşturan sistemleri:
-- sindirim sistemi (dil ve dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas, bağırsaklar)
-- solunum sistemi (burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, bronş, bronşcuk, alveoller)
-- dolaşım sistemi (kan)
-- lenf sistemi
-- endokrin sistem
-- kas sistemi
-- sinir sistemi
------ Merkezi Sinir Sistemi (beyin, omurilik)
------ Çevresel Sinir Sistemi (motor nöronları, dolaylı istemli hareket, otonom sinir sistemi, sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi, düzenli istemsiz işlevler, enterik sinir sistemi)
-- iskelet sistemi (yaklaşık 207-214 kemikten oluşur)
------ Baş
------ Gövde (omurga, kaburga, göğüs, omuz, kalça)
------ Üyeler (uyluk kemiği, dizkapağı kemiği, baldır-kaval kemiği, bilek kemiği, tarak kemiği, parmak kemiği)
-- üreme sistemi (erkek : penis, testis, testis torbası - kadın : klitoris, vajina, rahim, yumurtalık)
-- boşaltım sistemi (böbrekler, üreterler, idrar kesesi, üretra ve yan organlar(akciğerler, kalın bağırsak, deri, karaciğer))
-- bağışıklık sistemi
-- duyu sistemi (görme, koklama, işitme, tat alma, dokunma)
-- örtü sistemi