Üyeliksiz Veriler
(Without Membership Data)

Paylaşımlar
KENDİ KENDİNE MBA

KENDİ KENDİNE MBA

Muhtesim Güvenç’in çevirdiği Josh Kaufman’ın bu kitabında, aşağıdaki konu başlıkları altında ilgi duyduğunuz alt başlıklardan incelemeye başlayabilirsiniz. (Sayfa Sayısı : 501)

Arka Kapak : Harvard ve Stanford gibi seçkin okullar bile, çağımızın gereksinimlerini karşılamayan, güncelliğini yitirmiş Powerpoint sunumları ile gereksiz finansal modelleri öğretmekten ileri gidemezken, Kaufman size bir işin gerçekten nasıl yürüdüğünü gösteriyor.

Bu kitapta başarılı olmak için bilmeniz gereken üretim, satış ve pazarlamanın temel prensipleri ile insan psikolojisi, takım çalışması ve sistem yaratmanın en ince ayrıntısını bulacaksınız.

1- DEĞER YARATIMI

  o Her İşletmenin 5 Bölümü

    Değer Yaratımı
    Pazarlama
    Satış
    Değer Sağlama
    Finans

  o Ekonomik Açıdan Değerli Beceriler
  o Piyasanın Demir Kanunu
  o Temel İnsan Dürtüleri

    Elde Etme Dürtüsü
    Bağlanma Dürtüsü
    Öğrenme Dürtüsü
    Savunma Dürtüsü
    Hissetme Dürtüsü

  o Statü Arayışı
  o Bir Piyasayı Değerlendirmenin 10 Yolu

    Aciliyet
    Piyasa Büyüklüğü
    Fiyatlandırma Potansiyeli
    Müşteri Kazanma Maliyeti
    Değer Saklama Maliyeti
    Ürünün Benzersizliği
    Piyasaya Girme Hızı
    Ön Yatırım
    Yan Ürün Satma Potansiyeli
    Süreklilik Potansiyeli

  o Rekabetin Gizli Faydaları
  o Paralı Asker Kanunu
  o Haçlı Kanunu
  o 12 Standart Değer Biçimi

    1 : Ürün
    2 : Hizmet
    3 : Paylaşılan Kaynak
    4 : Abonelik
    5 : Yeniden Satış
    6 : Kiralama
    7 : Aracılık
    8 : Hedef Kitle Toplama
    9 : Kredi
    10: Opsiyon
    11: Sigorta
    12: Sermaye

  o Zorluk Primi
  o Algılanan Değer
  o Birimsellik
  o Paket Satış ve Ayrı Fiyatlandırma
  o Prototip
  o Yineleme Döngüsü
  o Yineleme Hızı
  o Geri Bildirim
  o Alternatifler
  o Ödünleşim
  o Ekonomik Değerler
  o Göreli Önem Testi
  o Kritik Varsayımlar
  o Gölge Testi
  o Minimum Yaşayabilir Arz
  o Kademeli Büyütme
  o Alan Testi2- PAZARLAMA

  o Dikkat
  o Alırlık
  o Fark Edilebilirlik
  o Olası Müşteri
  o Zihin Meşguliyeti
  o Nihai Sonuç
  o Nitelendirme
  o Piyasaya Giriş Noktası
  o Adreslenebilirlik
  o Arzu
  o Gözünde Canlandırmak
  o Çerçeveleme
  o Bedava
  o İzin
  o Kanca
  o Eyleme Çağrı
  o Anlatı
  o İhtilaf
  o İtibar3- SATIŞ

  o Alım Satım İşlemi
  o Güven
  o Ortak Zemin
  o Fiyatlandırma Belirsizliği Kuralı
  o Dört Fiyatlandırma Yöntemi

    Yenileme Maliyeti
    Piyasa Karşılaştırması
    İskonto Edilmiş Nakit Akışı/Net Bugünkü Değer
    Değer Karşılaştırması

  o Fiyat Geçişi Şoku
  o Değer Tabanlı Satış
  o Eğitim Tabanlı Satış
  o Sonraki En İyi Alternatif
  o Münhasırlık
  o Üç Evrensel Para Birimi
  o Müzakerenin 3 Boyutu

    Plan
    Yapı
    Tartışma

  o Tampon
  o İkna Direnci
  o Karşılık Etkisi
  o Zararlı Kabul
  o Satın Alma Engelleri
  o Riski Tersine Çevirme
  o Yeniden Aktifleştirme4- DEĞER SAĞLAMA

  o Değer Akışı
  o Dağıtım Kanalı
  o Beklenti Etkisi
  o Öngörülebilirlik
  o İş Çıkarma Yeteneği (İş Hacmi)
  o Kopyalama
  o Çoğaltma
  o Ölçek
  o Birikme
  o Yükseltme
  o Rekabet Engeli
  o Kuvvet Çarpanı
  o Sistemleştirme5- FİNANS

  o Kar
  o Kar Marjı
  o Değer Yakalama
  o Yeterlilik
  o Değerleme
  o Nakit Akış Tablosu
  o Gelir Tablosu
  o Bilanço
  o Finansal Rasyolar
  o Maliyet-Fayda Analizi
  o Geliri Artırmanın 4 Yöntemi

    Hizmet Verdiğiniz Müşteri Sayısını Artırın
    Daha Fazla Satarak Her İşlemin Ortalama Hacmini Artırın
    Müşteri Başına İşlem Sıklığını Artırın
    Fiyatlarınızı Yükseltin

  o Fiyatlandırma Gücü
  o Yaşam Boyu Değer
  o Kabul Edilebilir Edinim Maliyeti
  o Genel Giderler
  o Maliyetler : Sabit ve Değişken
  o Kademeli Bozulma
  o Başabaş
  o Amortisman
  o Satın Alma Gücü
  o Nakit Akış Döngüsü
  o Fırsat Maliyeti
  o Paranın Zaman Değeri
  o Bileştirme
  o Kaldıraç
  o Finansman Hiyerarşisi
  o Özimkan
  o Yatırım Getirisi
  o Batık Maliyet
  o İç Kontroller6- İNSAN BEYNİ

  o Mağara Adamı Sendromu
  o Performans Gerekleri
  o Soğan Beyin
  o Algısal Kontrol
  o Referans Seviyesi
  o Enerjinin Korunması
  o Yapıyı Yönetmek
  o Yeniden Yapılanma
  o Çatışma
  o Örüntü Eşleme
  o Zihinsel Simülasyon
  o Yorumlama ve Yeniden Yorumlama
  o Motivasyon
  o Ket Vurma
  o İrade Gücünün Tükenmesi
  o Kayıptan Kaçınma
  o Tehdit Tecridi
  o Bilişsel Kapsam Sınırlaması
  o Çağrışım
  o Yokluk Körlüğü
  o Karşılaştırma
  o Az Bulunurluk
  o Yenilik7- KENDİNİ KULLANMAK

  o Akrazi
  o Monoidealizm
  o Bilişsel Değiştirme Cezası
  o İş Bitirmenin 4 Yöntemi

    Bitirme
    Silme
    Yetki Verme
    Erteleme

  o En Önemli İşler
  o Hedefler
  o Varoluş Halleri
  o Alışkanlıklar
  o Hazırlama
  o Karar
  o Beş Katmanlı Neden
  o Beş Katmanlı Nasıl
  o Bir Sonraki Eylem
  o Dışsallaştırma
  o Kendi Kendine Çıkarım Yapma
  o Karşıolgusal Simülasyon
  o Parkinson Yasası
  o Kıyamet Günü Senaryosu
  o Aşırı Özsaygı Eğilimi
  o Doğrulama Sapması
  o Geri Görüş Önyargısı
  o Performans Yükü
  o Enerji Döngüleri
  o Stres ve Toparlanma
  o Test Etme
  o Mistik
  o Hedonik Değirmen
  o Karşılaştırma Yanılgısı
  o Kontrol Odağı
  o Bağlanma
  o Bireysel Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)
  o Sınırlayıcı İnanışlar8- BAŞKALARIYLA ÇALIŞMAK

  o Güç
  o Karşılaştırmalı Üstünlük
  o İletişim Yükü
  o Önem
  o Güvenlik
  o Altın Üçlü
  o Gerekçe
  o Kumandanın Niyeti
  o Seyirci Apatisi
  o Planlama Yanılgısı
  o Yönlendirmeler
  o Gruplaşma
  o Yakınsama ve Iraksama
  o Sosyal İşaretler
  o Sosyal Kanıt
  o Otorite
  o Bağlılık ve Tutarlılık
  o Teşvik Nedenli Önyargı
  o Modal Önyargı
  o Pygmalion Etkisi
  o Yükleme Hatası
  o Seçenek Yönelimi
  o Yönetim
  o Performansa Dayalı İşe Alım9- SİSTEMLERİ ANLAMAK

  o Gall Kanunu
  o Akış
  o Stok
  o Faydalık
  o Kısıt
  o Geri Besleme Döngüsü
  o Otokataliz
  o Çevre
  o Seçilim Deneyi
  o Belirsizlik
  o Değişim
  o Karşılıklı Bağımlılık
  o Karşı Taraf Riski
  o İkinci Dereceden Etkiler
  o Normal Kazalar10- SİSTEMLERİ ANALİZ ETMEK

  o Yapısöküm
  o Ölçüm
  o Temel Performans Göstergesi
  o Döküntü Girer, Döküntü Çıkar
  o Tolerans
  o Analitik Dürüstlük
  o Bağlam
  o Örnekleme
  o Hata Payı
  o Rasyo
  o Tipiklik
  o Korelasyon ve Nedensellik
  o Normlar
  o Vekalet
  o Bölümleme
  o İnsanlaştırma11- SİSTEMLERİ GELİŞTİRMEK

  o Müdahale Sapması
  o Optimizasyon
  o Yeniden Düzenleme
  o Önemli Azınlık
  o Azalan Getiriler
  o Sürtünme
  o Otomasyon
  o Otomasyon Paradoksu
  o Otomasyon İronisi
  o Standart İşletim Prosedürleri
  o Kontrol Listesi
  o Durma
  o Direnç
  o Arıza Güvenlik
  o Stres Testi
  o Senaryo Planlama
  o Sürdürülebilir Büyüme Döngüsü
  o Orta Yol
  o Deneysel Zihniyet
  o “Son” Değil